Struktura KP v Ostravě > PS Prevence kriminality > clanky

Slavnostní zahájení projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů.

29.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Dne 1. června 2018 byl spuštěn v Ostravě jedinečný projekt věnující se terapeutické práci s dětskými oběťmi trestných činů. Slavnostního přestřižení pásky se uskutečnilo dne 21. 6. 2018 v 13:30 v sídle Krizového centra Ostrava, z. s. na ulici Ruská 94/29 v Ostravě – Vítkovicích. Přestřižení pásky se ujal náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek.

 

 

Projekt, jeho potřebnost a cílová skupina vychází ze Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017–2021. Projekt reaguje na Aktivitu 2.2.2. - Podporovat programy pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů. Z výše uvedené strategie, z výstupů týmu pro oběti a dle názorů odborníků vyplývá, že vybudování terapeutické péče, která následuje po prvotním krizovém ošetření obětí, je potřebné.

 

Statutární město Ostrava v roce 2018 podpořilo tento projekt částkou 400 000 Kč. Finanční prostředky budou použity zejména na vybavení terapeutické místnosti, zázemí pro terapeuty a mzdy pracovníků podílejících se na projektu.

Projekt počítá s terapeutickou podporou v řádu týdnů až měsíců, dle individuálních potřeb dítěte. 

 

V rámci projektu se předpokládá spolupráce s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí města a městských obvodů. Dále s policií, soudy, zdravotnickými zařízeními, neziskovými organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestných činů aj.

 

Projekt je realizován na ulici Ruská 94/29 v Ostravě Vítkovicích. Poskytnutí informací a objednání je možné na telefonním čísle: 720 951 708 nebo prostřednictvím e-mailu: terapiedeti@kriceos.cz.