Struktura KP v Ostravě > PS Prevence kriminality > clanky

Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu

26.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

Další informace jsou k dispozici v příloze článku.