Struktura KP v Ostravě > PS Prevence kriminality > clanky

Napětí, které nás (ne)spojuje - Horizonty 2018

23.02.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Spolek Narativ ve spolupráci s FSS Ostravské Univerzity, TAOS Institutem a dalšími místními i zahraničními organizacemi pořádá v letošním roce již 4. ročník mezinárodního sympozia Horizonty 2018. Letošním tématem je „Napětí, které nás (ne)spojuje“ a bude nahlíženo ze čtyř hlavních oblastí: duševní zdraví, interpersonální vztahy v rodině, rasismus/xenofobie a vzdělávání. Sympozium se uskuteční 3.—5. května 2018 v Ostravě, v rekonstruovaných prostorách bývalého uhelného dolu Hlubina a je určeno jak zájemcům a zájemkyním o uvedené oblasti, především pak těm z řad sociálních nebo komunitních pracovníků, psychologům a terapeutům, pedagogům, facilitátorům, aktivistům ale i dalším odborníkům a odbornicím i širší zájmové veřejnosti.

Více informací o možnostech zapojení, formátu a tématických oblastech sympozia i registrační formulář najdete zde: http://horizonty.narativ.cz/.