Struktura KP v Ostravě > PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením > zápisy z jednání