Struktura KP v Ostravě > PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením > články

Šetření potřeb osob s PAS, pečujících a odborníků pracujících s lidmi s PAS

02.05.2019 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Vážené dámy, vážení pánové, rodiče dětí či dospělých s autismem, prarodiče, sourozenci,milí odborníci, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Tento dotazník si klade za cíl zjistit potřeby dětí, dospívajících a dospělých s různými formami poruch autistického spektra, jejich pečujících – rodičů, prarodičů, sourozenců, ale také odborníků, kteří pracují nejen s lidmi s autismem. Vyplněním dotazníku nám pomůžete získat bližší představu o potřebách služeb a aktivit v jednotlivých městech Moravskoslezského kraje. Díky Vaší pomoci a ucelenější představě o potřebách budeme moci operativněji pracovat na zajištění těchto potřeb. Dotazník ke stažení zde  https://forms.gle/91d4eEyB9VsJwpeP8