Struktura KP v Ostravě > PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením > články

MIKASA z.s. hledá sociálního pracovníka

28.11.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

MIKASA z.s. hledá sociálního pracovníka pro projekt financovaný z ESF, operačního programu Zaměstnanost Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem. Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a dospělí od 16 let s autismem a Aspergerovým syndromem. Cíl projektu:   Hlavním cílem projektu je podpořit osoby s PAS ke zvýšení jejich sociální integrace prostřednictvím aktivizačních a edukačně-motivačních aktivit, včetně jejich podpory v možnosti získat zaměstnání tak, aby se byly schopny v co nejvyšší míře podílet na fungování společnosti. Místo realizace projektu:  Ostrava a vybrané lokality Moravskoslezského kraje. Předpokládaný nástup dle dohody.         

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu nebo můžete kontaktovat PhDr. Michala Panáčka, Ph.D. telefonicky na čísle 777 881 556 nebo na e-mailu: zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz.