Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Program překlenovací pomoci „3P“ pokračuje

06.12.2011 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 1. výběrové kolo IV. výzvy  s uzávěrkou příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 4. ledna 2012. Návratné nadační příspěvky jsou poskytovány na předfinancování projektů neziskových organizací, podpořených z vybraných veřejných zdrojů a realizovaných v České republice.

 
Způsobilými žadateli o návratný nadační příspěvek jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy pracující především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání, lidská práva a multikulturní společnost a ochrana životního prostředí.

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek IV. výzvy Programu „3P“ na adrese:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Program „3P“
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5

 

Bližší informace, podmínky programu a dokumenty ke stažení naleznete na www.nros.cz