Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Dotační program Moravskoslezského kraje

19.09.2016 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 6. 9. 2016 usnesením č. 108/8395 schválila dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 11. 10. 2016 do 31. 10. 2016.

Kompletní informace o vyhlášených dotačních programech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html