Úvodní stránka

Důležité informace k problematice koronaviru

17.03.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Vážení spoluobčané,

na stránkách MSK jsou vyvěšeny přehledně informace k problematice koronaviru: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/aktualni-informace-k-problematice-koronaviru-v-kraji--145254/ , mimo jiné také o:

- nově zřízené informační lince v souvislosti s koronavirem - 1212

- bezplatné Lince pro seniory- 800 200 007

- metodickým doporučením pro poskytovatele sociálních služeb s odkazem na legislativu a web MPSV s aktuálními informacemi

- koordinační roli krajů ve věci:

      - distribuce ochranných pomůcek

      - uložení pracovní povinnosti studentům VŠ a SŠ

Informace k aktuální situaci v souvislosti s koronavirem můžete sledovat také na stránkách www.ostrava.cz.


Vznik Regionálního dobrovolnického centra v Moravskoslezském kraji - tisková zpráva

RDC MSK

03.06.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

V Moravskoslezském kraji vzniklo Regionální dobrovolnické centrum, které propojí dobrovolníky z celého kraje. 

Pod záštitou Ministerstva vnitra vznikly od května v deseti krajích České republiky Regionální dobrovolnická centra. Jejich hlavním úkolem je propagace, koordinace a rozvoj dobrovolnictví v krajích. Budou fungovat jako informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v jednotlivých krajích. V Moravskoslezském a Libereckém kraji Regionální dobrovolnické centrum provozovat humanitární organizace Adra, která dobrovolnickou činnost v České republice rozvíjí už od roku 1992 a jejím posláním je spojovat dva světy – svět lidí, kteří chtějí pomoci se světem těch, kteří pomoc potřebují.


Konference Krize a duševní zdraví v období reformy psychiatrické péče

KCEO

27.05.2020 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Krizové centrum Ostrava, z. s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem "Krize a duševní zdraví v období reformy psychiatrické péče", která se bude konat dne 23. září 2020 v prostorách Obchodní akademie a VOŠ sociální na Zelené ulici v Ostravě.


Výběrové řízení - Pracovník v sociálních službách

CENTROM VŘ

27.05.2020 - PS Romské etnikum -> články

CENTROM z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pzici pracovník v sociálních službách pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice. Náplní práce je jednání se zájemci o sociální služebu, uzavírání smluv o poskytování sociální služby, příprava a realizace volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti atd. Mezi požadavky patří minimálně středoškolské vzdělání v oboru opranujícím k výkonu práce pracovníka v sociálních službách neb středíoškolské vzdělání a absolvování akreditovaného   kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, dobrou znalost práce na PX, schopnost samostatně řešit úkoly aj.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DO NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁD

Vzájemné soužití

12.05.2020 - PS Romské etnikum -> články

Vzájemné soužití o.p.s. přijme pracovníka v sociálních službách do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Liščina (dále jen NZDM-KC Liščina). Náplní práce bude práce s dětmi a mládeží ve věku 6 - 26 let v sociálně vyloučené lokalitě ideálně na plný úvazek s možností nástupu od 1. 6. 2020 nebo dle domluvy. Mezi požadavky patří odpovídající vzdělání a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.