Úvodní stránka

Důležité informace k problematice koronaviru

17.03.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Vážení spoluobčané,

na stránkách MSK jsou vyvěšeny přehledně informace k problematice koronaviru: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/aktualni-informace-k-problematice-koronaviru-v-kraji--145254/ , mimo jiné také o:

- nově zřízené informační lince v souvislosti s koronavirem - 1212

- bezplatné Lince pro seniory- 800 200 007

- metodickým doporučením pro poskytovatele sociálních služeb s odkazem na legislativu a web MPSV s aktuálními informacemi

- koordinační roli krajů ve věci:

      - distribuce ochranných pomůcek

      - uložení pracovní povinnosti studentům VŠ a SŠ

Informace k aktuální situaci v souvislosti s koronavirem můžete sledovat také na stránkách www.ostrava.cz.


Další klienti Čtyřlístku se stěhují do nových domů - tisková zpráva

Čtyřlístek

29.09.2020 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

V úterý 29. září 2020 byl slavnostně uveden do provozu nový dům na Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě pro dalších dvanáct klientů Čtyřlístku. Dokončena byla také druhá novostavba, která bude sloužit stejnému počtu uživatelů, ve Lhotce na Petřkovické ulici. Výstavba, jejímž investorem bylo město Ostrava je součástí transformace pobytových služeb organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením.


Konference na téma Komunikace osob se sluchovým postižením

CSNN

15.09.2020 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Vás zve na historicky první konferenci, jejímž tématem je Komunikace osob se sluchovým postižením. Konference se uskuteční ve čtvrtek 24. září 2020 v čase 9:00 - 15:00 hod. v prostorách Quality Hotel Ostrava City v Ostravě na Hornopolní ul. 3313/42. Jde o osvětovou akci pro veřejnost i odborníky o světě a komunikaci osob se sluchovým postižením.


Den otevřených dveří - Dluhová poradna

Diecézní charita OO

03.09.2020 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

Diecézní charita ostravsko-opavská vás zve  v úterý 22. 9. 2020 v čase od 10 do 17 hod. na Den otevřených dveří v odborné sociální poradně, která nově funguje v městském obvodu Ostrava-jih na ulici Čujkovova 1714/21. Naši sociální pracovníci Vám rádi představí, v čem mohou být nápomoci při vzájemné spolupráci.  

V čem se na nás můžou Vaši klienti obrátit?

  • Pomáháme při podání návrhu na oddlužení.
  • Doprovázíme na jednání s úřady a dalšími institucemi.
  • Pomáháme s vyplněním úředních formulářů, podání odvolání apod.
  • Získají u nás informace v oblasti sociálního zabezpečení, bydlení nebo zaměstnanosti.
  • Umíme zprostředkovat zdarma radu právníka a psychologa.
  • Nabízíme také terapeutickou pomoc.

Konference Krize a duševní zdraví v období reformy psychiatrické péče - ZMĚNA!!! online forma

KCEO

01.09.2020 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Krizové centrum Ostrava, z. s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem "Krize a duševní zdraví v období reformy psychiatrické péče", která se bude konat dne 23. září 2020 v prostorách Obchodní akademie a VOŠ sociální na Zelené ulici v Ostravě.