Úvodní stránka

Lidé lidem 2019

KPO

31.05.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Akce Lidé lidem 2019 se v letošním roce koná ve čtvrtek 20. června 2019 v Komenského sadech (za budovou Nové radnice) v čase 9:00 - 18:00 hod. Můžete se těšit na taneční, hudební či divadelní představení, vyzkoušet si parkour s certifikovanými trenéry, základy youtuberingu, potkat se s klauny nebo si nechat pomalovat obličej. Dopoledne je pro žáky základních škol a studenty středních škol připraven tzv. Projektový den, kdy si budou moci vyzkoušet své znalosti i praktické dovednosti ze sociální oblasti. Městská policie Ostrava bude mít pro vás připraveny ukázky kynologie a hipologie a v 17:00 hodin vystoupí Pokáč. Vstupné je zdarma!


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Konference k autismu

Mikasa

07.10.2019 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Mikasa z.s. zve na konferenci k autismu, která se uskuteční 8. 11. 2019 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za podpory města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Nadačního fondu Residomo.

Ať už jste odborník nebo laik, který má ve svém blízkém okolí autistickou osobu, je pro Vás připravena konference zaměřená na tuto problematiku. V rámci konference Vám může několik odborníků zodpovědět vaše otázky jak během přednášek tak v rámci workshopů. Více informací na www.mikasazs.cz/vyroci a vstupenky 

Všechny barvy duhy 2019

Čtyřlístek

02.10.2019 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace pořádá XIII. ročník koncertu VŠECHNY BARVY DUHY 2019, která se uskuteční v pondělí 21. října 2019 v 18:00 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Hostem koncertu je zpěvačka Dasha a Dasha trio. Koncert se uskuteční pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, náměstka primátora statutárního města Ostravy Zbyňka Pražáka a prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého s finanční podporou Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě.


DNY PROTI CHUDOBĚ OSTRAVA 2019

AS + CHO

02.10.2019 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

Armáda spásy a Charita Ostrava srdečně zvou na akce 14. ročníku kampaně Dny proti chudobě Ostrava 2019, která se koná dne 14.10.2019. O jednotlivých aktivitách kampaně naleznete informace v přiloženém dokumentu. Tento den proběhne také panelová diskuze na téma CHUDOBA A SOCIÁLNÍ STÁT od 17:00 hod., kterou moderuje Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.


Den otevřených dveří v Duhovém domě

02.10.2019 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Slezská diakonie, Duhový dům Ostrava Vás všechny srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná dne 10.10.2019 v čase 9:00 - 11:00 hod a 13:00 - 16:00 hod. v Duhovém domě v Ostravě - Mariánských Horách, Klostermannova ul. 1586/25. V rámci Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout zařízení a seznámit se s poskytovanými sociálními službami, prohlédnout si výstavu klientů či zakoupit jejich výrobky.