Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Veřejná akce POD POVRCHEM

Rozkoš bez rizika

19.11.2019 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

ROZKOŠ bez RIZIKA vás zve na veřejnou akci v rámci kampaně Pod povrchem, která upozorňuje na sociální stigma a jeho vliv na život člověka. Veřejná akce v Kulturním centru Cooltour proběhne 2. prosince od 16:30 do 19:00. Těšit se můžete na vernisáž fotografií spojenou s diskuzí pro veřejnost na téma dopad Sociálního stigmatu na naši svobodnou volbu.
V panelové diskuzi od 16:30 vystoupí:
Mgr. Iveta Urbánková, sociální pracovnice, psychoterapeutka z organizace Persefona, která se věnuje obětem domácího a sexuálního násilí,
Mgr. Petra Feller, vedoucí sociální divize v organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA, která se zabývá poskytováním zdravotních a sociálních služeb ženám poskytujícím placené sexuální služby,
Miroslava Slívová, peer pracovnice organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která sama pracovala v sexbyznysu.


Pozvánka na divadelní představení

Kafira

06.11.2019 - PS Občané se zrakovým postižením -> články

KAFIRA o.p.s. srdečně zve na benefiční divadelní představení (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY autorů J. CHAPMANA a J.LLOYDA, které se uskutenční ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 18:30 hod. v prostorách U6 Dolní Vítkovice. 

Hra pojednává o dvojici provinčních anglických obchodníků, kteří se chystají prodat svoji autodopravu zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení obchodního jednání přejí i placenou dámskou společnost. Co se ale stane, když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví i manželky obchodníků a kupující tyto dámy považují za objednané luxusní prostitutky? Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše…

Veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován na práci s osobami se zrakovým postižením v pořádající organizaci.


Týden rané péče

SPRP

31.10.2019 - PS Občané se zrakovým postižením -> články

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, vás velmi srdečně zve na akce pořádané v rámci osvětové kampaně Týden rané péče. Kompletní program naleznete níže. Akce jsou určeny široké veřejnosti a vstup je bezplatný. V týdnu od 4. do 10. listopadu 2019 proběhne již dvanáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice.


Konference k autismu

Mikasa

07.10.2019 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Mikasa z.s. zve na konferenci k autismu, která se uskuteční 8. 11. 2019 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za podpory města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Nadačního fondu Residomo.

Ať už jste odborník nebo laik, který má ve svém blízkém okolí autistickou osobu, je pro Vás připravena konference zaměřená na tuto problematiku. V rámci konference Vám může několik odborníků zodpovědět vaše otázky jak během přednášek tak v rámci workshopů. Více informací na www.mikasazs.cz/vyroci a vstupenky