Úvodní stránka

Střelba ve fakultní nemocnici ovlivnila životy ostravanů

19.02.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Od tragické události 10. 12. 2019, kdy došlo ke střelbě v ostravské fakultní nemocnici, uplynuly 2 měsíce. Událost zasáhla nejen do života těch, kdo přišli o své blízké a známé nebo byli jejími přímými svědky, ale ovlivnila nás všechny. Některé méně, některé více. S Bc. Davidem Tichým, krizovým interventem a vedoucím Krizového centra Ostrava hovoříme o pomoci po události a jak na nás může dále působit.

https://bezpecnejsi.ostrava.cz/aktuality/141-strelba-ve-fakultni-nemocnici-ovlivnila-zivoty-ostravanu-nekteri-stale-potrebuji-pomoc-odborniku


Koordinátor a administrátor projektů

05.02.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Statutární město Ostrava, magistrát vypisuje v rámci realizace projektu "Sociální bydlení ve městě Ostrava", reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 a projektu „Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě“ reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, výběrové řízení na pozici Koordinátora a administrátora projektů. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 (doba realizace projektů), pracovní smlouva na plný úvazek.


Volné pracovní místo: Sociální pracovník místa prvního kontaktu

29.01.2020 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Statutární město Ostrava, magistrát hledá zaměstnance na pozici sociálního pracovníka místa prvního kontaktu na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

Strukturovaný životopis, motivační dopis a naskenovaný doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání posílejte elektronicky do 14. 2. 2020 na kontakty uvedené v přiloženém dokumentu.


Modrý kříž v České republice, z.s. otevřel novou pobočku v Orlové

modrý kříž

28.01.2020 - PS Protidrogová prevence -> články

Modrý kříž v České republice otevřel novou Poradnu Modrého kříže v České republice v Orlové. V Poradně jsou poskytovány dvě registrované sociální služby, a to Odborné sociální poradenství a Služby následné péče pro osoby závislé a ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardní hře. Více informací naleznete na našich webových stránkách zde.