Struktura KP v Ostravě > PS Senioři > články

Senior roku 2017 a Klub seniorů 2017

14.08.2017 - PS Senioři -> články

Statutární město Ostrava vyhlašuje XI. ročník ankety Senior roku 2017. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2017 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2017, do které mohou občasné nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě  nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava nebo na mail: gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2017 nebo Klub seniorů 2017.