Struktura KP v Ostravě > PS Senioři > články

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

24.04.2012 - PS Senioři -> články

Evropská unie vyhlásila  rok 2012 „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“. Mezi hlavní cíle patří zvýšení obecného povědomí o významu aktivního stárnutí a vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny. Koordinací činností a aktivit v rámci České republiky bylo pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Více o plánovaných aktivitách, partnerech, patronech, cílech a přijatém memorandu se lze dočíst na stránkách ZDE  , případně ZDE

 

Město Ostrava se rovněž připojuje svou nabídkou projektů a konkrétních opatření k naplňování cílů EY, ať v působnosti Magistrátu města Ostravy a jeho jednotlivých odborů, tak v působnosti jednotlivých městských obvodů.

 

Rychlou orientaci k plánovaným jednorázovým i pravidelným aktivitám, včetně kontaktů na činnost klubů pro seniory lze získat v přiložených souborech nebo v sekci Dokumenty ke stažení, a to v přiložených tabulkách v rámci uvedených kontaktů. Kulturní činnost a nabídku knihoven pak v nabídce Městského informačního centra.

 

Mezi stěžejní a významné aktivity města patří rovněž realizace projektu „Bezpečnější Ostrava“, konání dvou významných konferencí „Gerontologické dny Ostrava“ a „Evropské dny handicapu“ a  vyhlášení anket „Senior roku“ a „Dobrovolník roku“.