Struktura KP v Ostravě > PS Senioři > články

Benefiční koncert gospelového sboru Keep Smiling Gospel

12.05.2017 - PS Senioři -> články

Slezská humanita, o.p.s., srdečně zve dne 26.5.2017 na Benefiční koncert gospelového sboru Keep Smiling Gospel na podporu Mobilního hospice SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Koncert bude zahájen v 16:30 hodin v prostorách malého sálu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. Tato akce je podporována Nadací Divoké husy, která výtěžek z koncertů a darů, které budou věnovány k tomuto účelu, zdvojnásobí. Výtěžek bude použit na zakoupení nového automobilu.

Jak můžete podpořit účel koncertu: Nejjednodušší způsob, jak přispět na benefiční účel akce, je zakoupení vstupenky. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel přispěním finanční částky dle Vašich možností, prosím, kontaktujte Ing. Libuši frankovou, tel. 596 315 366, e-mail: frankova@slezskahumanita.cz. Pokud byste mobilní hospic chtěli podporovat dlouhodoběji, kontaktujte ředitelku organizace Mgr. Hanu Pierzchalovou, tel. 596 325 856, 773 761 581, e-mail: pierzchalova@slezskahumanita.cz.

Více informací o benefičním koncertu naleznete v přiložených dokumentech. Děkujeme všem, kteří se zúčastní a pomohou tak dobré věci.