Struktura KP v Ostravě > PS Senioři > články

Senior roku 2017 a Klub seniorů 2017

14.08.2017 - PS Senioři -> články

Statutární město Ostrava vyhlašuje XI. ročník ankety Senior roku 2017. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 30. září 2017 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2017, do které mohou občasné nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě  nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.


Benefiční koncert gospelového sboru Keep Smiling Gospel

Slezská humanita

12.05.2017 - PS Senioři -> články

Slezská humanita, o.p.s., srdečně zve dne 26.5.2017 na Benefiční koncert gospelového sboru Keep Smiling Gospel na podporu Mobilního hospice SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Koncert bude zahájen v 16:30 hodin v prostorách malého sálu Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné. Tato akce je podporována Nadací Divoké husy, která výtěžek z koncertů a darů, které budou věnovány k tomuto účelu, zdvojnásobí. Výtěžek bude použit na zakoupení nového automobilu.


Přidej se k nám!

06.02.2017 - PS Senioři -> články

Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum nabízí kvalitní kurz kurz pro dobrovolníky, který začíná 17. února 2017 od 16 hodin. K dobrovolnictví se může přihlásit každý, kdo chce být prospěšný druhým lidem.


Beseda s s MUDr. Cimickým

20.01.2017 - PS Senioři -> články

Charitní středisko Gabriel, komunitní centrum pro seniory, Vás srdečně zve na besedu s autogramiádou MUDr. Jana CIMICKÉHO, CSc. k nové knize "Téměř jasný případ", která se uskuteční v pátek 17.2.2017 v 15 hodin v Charitním středisku Gabriel na Čujkovově ul.3165/40a v Ostravě-Zábřehu.