Struktura KP v Ostravě > PS Protidrogová prevence > články

Nabídka aktivit Terapeutického centra Renarkon

22.08.2017 - PS Protidrogová prevence -> články

Terapeutické centrum Renarkon nabízí jednu z aktivit, které realizuje. Nabídka se týká podpůrných skupin a to ve dvou oblastech.

Skupiny jsou určeny osobám:

- ohroženým hraním a sázením

- potýkajícím se s obtížemi užíváním drog, včetně alkoholu.

Terapeutické centrum (TC) aktuálně rozšiřuje služby poradenské a terapeutické podpory v individuální a skupinové formě pro osoby ohrožené závislostí s důrazem na rozšířenou cílovou skupinu o osoby ohrožené hraním a sázením.

Skupiny probíhají v TC 1x týdně, každé úterý v délce 1,5 hodiny. Skupiny jsou polootevřené a lze se přidat kdykoli. Účast na skupině je bezplatná a diskrétnost je zajištěna. V případě potřeby nabízíme i individuální poradenství a terapii.

Adresa Terapeutického centra: Stojanovo náměstí 1072/1, Ostrava - Mariánské hory

Bližší informace naleznete v příloze.