Struktura KP v Ostravě > PS Protidrogová prevence > články

25. výročí existence Bílého kruhu bezpečí

10.08.2016 - PS Protidrogová prevence -> články

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové a sociální pracovníci.  Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů. Nejzávažnější traumata prožívají obvykle oběti po útoku pachatele na jejich tělesnou integritu (loupež, znásilnění, ublížení na zdraví, domácí násilí), pozůstalí po obětech vražd, oběti a pozůstalí po obětech dopravních nehod. U majetkové trestné činnosti prožívají oběti dlouhodobě negativně pocit narušení soukromí v případě krádeže vloupáním do jejich bytu.

Bližší informace o jeho činnosti naleznete v článku a příloze.

Bílý kruh bezpečí se věnuje dále zejména těmto formám přímé pomoci a zlepšování postavení obětí kriminality:

 -  podpora konkrétních oprávněných zájmů oběti trestné činnosti;

 -  iniciativy a návrhy vedoucí ke zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti (zpracování a předkládání podnětů k zákonodárným   iniciativám, spolupráce při tvorbě zákonů);

 -  zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné činnosti;

-   podpora při získávání peněžité pomoci od státu;

-   zprostředkování finanční pomoci z Nadačního fondu Filipa Venclíka;

-   přednášky, semináře, kongresy a jiné akce pro odbornou i laickou veřejnost;

-   publikační činnost a vystupování v médiích zaměřené na zvýšení právní výchovy a informovanosti;

-   zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které snižují riziko stát se obětí trestného činu;

-   spolupráce s národními institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestné činnosti a prevencí kriminality (BKB je např. členem Victim support Europe či zakladatelem Aliance proti domácímu násilí).