Struktura KP v Ostravě > PS Prevence kriminality > clanky

Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi

KCO_logo

31.07.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Krizové centrum Ostrava nabízí terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi

Nabízí:
Dlouhodobou terapeutickou péči v řadě měsíců.
Včasné termíny, podporu zkušených terapeutů.

Určeno pro děti od 5–18 let, které se staly obětí trestného činu.
Terapie jsou bezplatné.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.


Slavnostní zahájení projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů.

KCO_logo

29.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Dne 1. června 2018 byl spuštěn v Ostravě jedinečný projekt věnující se terapeutické práci s dětskými oběťmi trestných činů. Slavnostního přestřižení pásky se uskutečnilo dne 21. 6. 2018 v 13:30 v sídle Krizového centra Ostrava, z. s. na ulici Ruská 94/29 v Ostravě – Vítkovicích. Přestřižení pásky se ujal náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek.

 

 


Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu

PMS

26.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

Další informace jsou k dispozici v příloze článku.


Napětí, které nás (ne)spojuje - Horizonty 2018

23.02.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Spolek Narativ ve spolupráci s FSS Ostravské Univerzity, TAOS Institutem a dalšími místními i zahraničními organizacemi pořádá v letošním roce již 4. ročník mezinárodního sympozia Horizonty 2018. Letošním tématem je „Napětí, které nás (ne)spojuje“ a bude nahlíženo ze čtyř hlavních oblastí: duševní zdraví, interpersonální vztahy v rodině, rasismus/xenofobie a vzdělávání. Sympozium se uskuteční 3.—5. května 2018 v Ostravě, v rekonstruovaných prostorách bývalého uhelného dolu Hlubina a je určeno jak zájemcům a zájemkyním o uvedené oblasti, především pak těm z řad sociálních nebo komunitních pracovníků, psychologům a terapeutům, pedagogům, facilitátorům, aktivistům ale i dalším odborníkům a odbornicím i širší zájmové veřejnosti.