Struktura KP v Ostravě > PS Prevence kriminality > clanky

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 20 LET NOVÉ ŠANCE

Nová šance

10.04.2019 - PS Prevence kriminality -> clanky

Nová šance, z. s. Vás srdečně zve  na setkání u příložitosti 20. výročí vzniku organizace, které bude spojeno se „Dnem otevřených dveří“. Akce se uskuteční dne 16. května 2019 v době od 10 - 14 hod v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově. Součástí programu bude komentovaná prohlídka  areálu a činností Nové šance včetně prohlídky projektu Kola pro Afriku.


Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi

KCO_logo

31.07.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Krizové centrum Ostrava nabízí terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi

Nabízí:
Dlouhodobou terapeutickou péči v řadě měsíců.
Včasné termíny, podporu zkušených terapeutů.

Určeno pro děti od 5–18 let, které se staly obětí trestného činu.
Terapie jsou bezplatné.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.


Slavnostní zahájení projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů.

KCO_logo

29.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Dne 1. června 2018 byl spuštěn v Ostravě jedinečný projekt věnující se terapeutické práci s dětskými oběťmi trestných činů. Slavnostního přestřižení pásky se uskutečnilo dne 21. 6. 2018 v 13:30 v sídle Krizového centra Ostrava, z. s. na ulici Ruská 94/29 v Ostravě – Vítkovicích. Přestřižení pásky se ujal náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek.

 

 


Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu

PMS

26.06.2018 - PS Prevence kriminality -> clanky

Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já? II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.

Další informace jsou k dispozici v příloze článku.