Struktura KP v Ostravě > PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením > články

Pracovní setkání na téma Bezdomovectví a alkohol

20.11.2012 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

Armáda spásy v ČR a Sdružení azylových domů v ČR vás zve na pracovní setkání na téma Bezdomovectví a alkohol, které se bude konat v Ostravě, Palackého 25 (prostory Prevence bezdomovectví Armády spásy) dne 27. listopadu od 9 hodin.

Bloky programu:


1.Úvodní slovo moderátora k danému tématu – Antonín Plachý

2.Specifika lidí bez přístřeší závislých na alkoholu – Sylvie Quisová, psycholog, psychoterapeut

3.Zkušenosti Teen Chalenge s lidmi bez přístřeší závislými na alkoholu a jejich začleňováním do společnosti – Petr Král, terapeut komunity

4.Služba následné péče Havířov: způsoby práce s lidmi bez přístřeší závislými na alkoholu – Tomáš Kolondra, vedoucí SNP

5.Výsledky práce služby následné péče Havířov, příklady dobré praxe, vize – Monika Powiesníková, socioterapeut SNP

6.Panelová diskuse

Na setkání s Vámi se těší Armáda spásy a Sdružení azylových domů v ČR.