Struktura KP v Ostravě > PS Občané se zrakovým postižením > články

Bílá pastelka 2011

03.10.2011 - PS Občané se zrakovým postižením -> články

Celorepubliková dobročinná veřejná sbírka "Bílá pastelka" 2011, kterou každoročně pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) proběhne dne 12.10.2011.

Spolupracujícími partnery jsou Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra. Sbírka se tradičně koná v polovině října u příležitosti mezinárodního Dne bílé hole, kdy do ulic vycházejí  dobrovolníci, od nichž si mohou kolemjdoucí zakoupit bílou pastelku.

 

Účelem sbírky je jednak získat prostředky na financování služeb poskytovaných SONS těžce zrakově postiženým spoluobčanům, jednak také seznamovat veřejnost s potřebami a problémy této skupiny osob i s problematikou zrakového postižení obecně. Výtěžek je věnován na místní i celorepublikové projekty integrující nevidomé a slabozraké do společnosti. 

 

Bílá pastelka je určitou metaforou neviditelných linií světa nevidomých. První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000. Od té doby přinesla nevidomým a slabozrakým více než 40 milionů Kč. Zapojilo se na 26 000 dobrovolníků, kteří prodali takřka 2,5 milionu pastelek. Záštitu pravidelně poskytují sbírce známé osobnosti, např. hraběnka Mathilda Nostitzová nebo bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka.

 

Více informací v přiložených pozvánkách nebo ZDE