Struktura KP v Ostravě > PS Občané se sluchovým postižením > články

Pozvánka do Ostravy - Beseda s psycholožkou

22.03.2017 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. vás zve na setkání s psycholožkou Mgr. Terezou Schallnerovou, které se koná v pondělí 27. března 2017 od 16:30 do 18 hodin v Ostravě na Repinově 19. Mgr. Schallnerová má dlouholeté zkušenosti ze svého působení v SPC při škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziřící. Zajímají Vás otázky, které obvykle řeší rodiče dětí se sluchovým postižením při nástupu do základní školy? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím asistenta pedagoga a tlumočníků ČZJ při výuce a mnohé další otázky? Jaké jiné otázky mají rodiče dětí se sluchovým postižením?

Pro děti je připraven odborný program zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností a schopnosti vyprávět děj na téma "Velikonoce". Během odpoledne si děti procvičí slovní i znakovou zásobu, budou rozvíjet svou pozornost, logické myšlení i jemnou a hrubou motoriku. Na program je nutné přihlásit se nejpozději v sobotu 25. března 2017 formou e-mailu nebo SMS. E-mail: sasostrava@detskysluch.cz , tel. 776 056 761 (pouze sms). Další informace naleznete v přiložené pozvánce.