Struktura KP v Ostravě > PS Občané se sluchovým postižením > články

Beseda s psycholožkou a poradkyní rané péče - příklady z praxe

22.11.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Zajímají Vás různé situace, se kterými se mohou potkat rodiny s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením? Přijďte si v pondělí 26.11.2018 od 16:30 do 18:30 hod. poslechnout různé příběhy z dlouholeté praxe PhDr. Ivy Jungwirthové, psycholožky a poradkyně rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Beseda se uskuteční  na Repinově ul. 19 v Ostravě a je určena pro rodiny s dětmi do 18 let věku. Pro děti je připraven program bohatý na pohyb. Vydáme se na velký průzkum do neprostupné Džungle! Povíme si, jak se džungle liší od našeho lesa, jaká zvířátka tam žijí a jaké rostliny tam můžeme najít. Naučíme se nová slova a znaky, pořádně se protáhneme, procvičíme logické myšlení i jemnou motoriku a grafomotoriku a nakonec projdeme nebezpečným Krokodýlím údolím, abychom se dostali z džungle ven zpátky k našim rodičům.

Na program je nutné přihlásit se nejpozději v pátek 23.11.2018 formou emailu nebo SMS do 15ti hodin. Případný požadavek na tlumočníka či přepisovatele je třeba nahlásit při přihlášení! Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.