Struktura KP v Ostravě > PS Občané se sluchovým postižením > články

Přednáška Bezdrátové technologie a jejich využití

Tamtam_logo

06.06.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pracoviště Ostrava zve na pondělní program, který se uskuteční 10.6.2019.

Pro rodiče je připravena Bezdrátové technologie a jejich využití - Hosté: PhDr. Radka Horáková, PhD.

Děti mají připraven vlastní program na téma Zrcadlo, zrcadlo (emoce)

Přihlašovat se můžete do pátka 7. 6. 2019 do 13:00. - kdo již vyplnil a potvrdil účast v zaslaném dotazníku, není třeba se znova přihlašovat :-)

 

Kdo má zájem o červnové či prázdninové aktivity, a ještě nevyplňoval, prosíme vyplnit přiložené dotazníky. 

Je zde i pozvání na Ostravskou zahradní slavnost (21.6.2019) a další akce. 

Prosíme o vyplnění do 9.6.2019.

Červnové aktivity SAS Ostrava 2019, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Prázdninové aktivity SAS Ostrava, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 

V případě potřeby tlumočení do ČZJ či simultánního přepisu je třeba objednat několik dní předem!


Co je Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava?

28.05.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb (ve městě Ostrava i souvisejících aktivit), jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Je to proces, při němž dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráce v rámci komunity, která je vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřejností.

Video v Českém znakovém jazyce: https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Zřizovateli a provozovateli sociálních služeb jsou neziskové organizace. Služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí, v ambulantní formě nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jejich financování je realizováno z více zdrojů: rozpočtu (města, kraje, státu), úhrad uživatelů, příspěvku na péči, vlastní hospodářské činnosti organizací, pořádaných sbírek, sponzorských darů apod.


Hrajeme si spolu

Tamtam

04.04.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam Vás srdečně zve v pondělí 8. dubna 2019 na program společný pro rodiče i děti na téma Hrajeme si spolu

Budeme se učit vzájemné spolupráci a respektu, rozvineme svou slovní i znakovou zásobu a procvičíme naši schopnost improvizovat. Velkou roli bude hrát také naše fantazie a předměty, které najdeme v každé domácnosti. Pokud máte oblíbenou hru či i jinou aktivitu, neváhejte a přineste nám ji ukázat také! Budeme se na Vás a Vaše návrhy moc těšit!

Kdy: Pondělí 8. dubna 2019 v 16:30 – 18:30 hodin                                                                                                                                                                                Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, Ostrava                                                                                                                                             Pro koho: Rodiny s dětmi od 0 - 18 let věku, některý s členů rodiny má sluchové postižení


Noc s Andersenem

Tamtam

26.03.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Milé rodiny, také v letošním roce se připojujeme k celoroční akci Noc s Andersenem. V letošním roce nocujeme v noci z pátka 29.3. na 30.3.2019. Společně nás čeká noc bez rodičů, ve spacáku, plná dobrodružství! Budeme si povídat (nejen) o knihách, vyprávět příběhy a vyzkoušíme různé hlavolamy a zábavné úkoly. Někteří z Vás tuto akci již znají z loňského roku. Akce je určená pro děti školou povinné ve věku 6-15 let, se sluchovým postižením či děti neslyšících a nedoslýchavých rodičů, jejich sourozence a kamarády.

Místo konání: krásná herna se veškerým zázemím - ABC, Nábřeží SPB 455, Ostrava Poruba.                                                                                                     Čas: pátek 29. 3. 2019 od 16-17 hodin, v sobotu se končí těsně před obědem cca 12hodin.                                                                                                                           Cena: 120 Kč/dítě