Struktura KP v Ostravě > PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením > články

Rozšíření služeb Střediska BEZ Bariér poradenství

07.09.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Středisko BEZ Bariér poradenství Ostravské organizace vozíčkářů, spolek rozšiřuje své služby od září 2017 o posuzování projektových dokumentací v oblasti bezbariérového užívání staveb. Pilotní projekt se týká staveb v katastrálním území města Ostravy.

Cílem této služby je podpořit naplnění veřejného zájmu na úseku stavebního zákona, a zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu orgánů státní správy, včetně dodržování legislativy, při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly respektovány principy bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu ČR. Zejména se jedná o vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a navazujících právních norem ve znění platných právních předpisů.

Podrobné informace, částečné úhrady a slevy naleznete v odkaze  http://www.bariery.xf.cz/posuzovani-dokumentaci.html