Struktura KP v Ostravě > PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením > články

Všechny barvy duhy 2017

Logo Ctyrlistek

20.10.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Čtyrlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Vás srdečně zve na 11. ročník koncertu Všechny barvy duhy 2017.

Koncert se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a náměstka primátora města Ostravy Michala Mariánka.

Koncert se uskuteční s finanční podporou Moravskoslezského kraje
a statutárního města Ostravy, ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě
V pondělí 23. října 2017 v 18.00 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.

Bližší informace naleznete v příloze.
 SYNDROM VYHOŘENÍ ANEB JAK HOŘET A NEVYHOŘET

Mikasa

09.10.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

MIKASA z.s. Vás zve k účasti na vzdělávacím kurzu, který pořádá ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus, z.ú. s názvem: SYNDROM VYHOŘENÍ ANEB JAK HOŘET A NEVYHOŘET, který se uskuteční 30. – 31. 10. 2017 v prostorech MIKASA denního stacionáře, Čujkovova 40a v Ostravě – Zábřehu. Lektorovat tento kurz bude pan Mgr. Roman Pešek (kognitivně behaviorální terapeut s mnohaletou praxí a publikačními aktivitami). Kurz je určen pro pracovníky v přímé péči, zaměstnance pobytových služeb, ústavů soc. péče apod. i pro pracovníky v řídících funkcích, rodiče dětí s postižením, pro kohokoliv, kdo je ohrožen syndromem vyhoření.


Klub čaje o páté – Vytvoř si své zatmění slunce

Logo CZP

12.09.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s,. zve na zářijové  setkání klubu "Čaje o páté" ve čtvrtek  21. 9. 2017 od 15. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto poprázdninovém čase si hosté zpříjemní společně strávený čas výrobou svého zatmění slunce, dle své fantazie. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!

 Více informací naleznete v přiložené pozvánce


Rozšíření služeb Střediska BEZ Bariér poradenství

07.09.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Středisko BEZ Bariér poradenství Ostravské organizace vozíčkářů, spolek rozšiřuje své služby od září 2017 o posuzování projektových dokumentací v oblasti bezbariérového užívání staveb. Pilotní projekt se týká staveb v katastrálním území města Ostravy.

Cílem této služby je podpořit naplnění veřejného zájmu na úseku stavebního zákona, a zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu orgánů státní správy, včetně dodržování legislativy, při povolování staveb užívaných veřejností tak, aby byly respektovány principy bezbariérové přístupnosti zakotvené v právním řádu ČR. Zejména se jedná o vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a navazujících právních norem ve znění platných právních předpisů.