Struktura KP v Ostravě > PS Děti a rodina > články

Včasná pomoc dětem - online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti

19.04.2018 - PS Děti a rodina -> články

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o
podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště.
 
Naším záměrem je dosáhnout na co největší počet dětí, které mohou tyto služby potřebovat. Proto Vás laskavě prosíme o spolupráci s šířením informací o existenci mapy a sdílení odkazu. Mapa se je dostupná na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/.

Více informací o programu naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/vcasna-pomoc-detem- 2/. V případě nějakých nejasností nebo doplňujících otázek se může obracet namanažerku programu Alenu Šváchovou, 227 271 266, alena.svachova@nros.cz