Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Proces konzultací návrhu 4. Komunitního plánu města Ostravy

07.07.2014 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Konzultační řízení k návrhu dokumentu ,,4. Komunitní plán soicálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 2018" (4.KP) bude probíhat v době od 7.7. do 5.8.2014. Proces konzultací umožní laické i odborné veřejnosti dokument připomínkovat a přispívá k naplňování principu transparentnosti.

Elektronická verze dokumentu včetně formuláře k připomínkování je součástí tohoto článku.

Tištěné výtisky návrhu 4. Komunitního plánu města Ostravy jsou k nahlédnutí na úřadech všech 23 městských obvodů a také na pobočkách Městského informačního centra. Na těchto místech také najdete pravidla pro připomínkování  a připomínkovací formuláře.

Proces komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava započal již v roce 2003 a nadále je tato metoda plánování využívána k vytváření sociální politiky města. Na tvorbě dokumentu se podílelo více než 225 členů organizační struktury Komunitního plánování Ostrava, kteří pracují v 10 pracovních skupinách a manažerském týmu. Bez podnětů, připomínek a zkušeností poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit by zadavatel nevytvořil kvalitní dokument. Všem zúčastněným patří poděkování.