Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Připomínkovací řízení k 5. KP

09.07.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Vážení spoluobčané,

v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP). Materiál je významným strategickým dokumentem pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města. Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 5.KP je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může vznést své připomínky odborná i laická veřejnost. Připomínkovací proces probíhá v termínu od 9. 7. 2018 do 30. 7. 2018.

Vaše připomínky budou zaznamenány ve Formuláři pro připomínkování návrhu dokumentu.

Své připomínky odesílejte na adresu info@kpostrava.cz do 30.7.2018.

Kontaktní osobou pro připomínkovací řízení je:

Mgr. Petra Hortvíková

phortvikova@ostrava.cz, tel. 599 443 817 nebo 727 894 794