Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Lidé lidem 2017

12.06.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy pořádá dne 22. června 2017 již 10. ročník akce "Lidé lidem - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit". Celá akce proběhne již tradičně na Masarykově náměstí v centru města od 9 do 16 hodin. V rámci této akce mají možnost nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti možnost prezentovat své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin - např. senioři, osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi aj. Každá cílová skupin zde bude mít svůj stánek, v němž jednotliví zástupci prezentují konkrétní sociální služby a aktivity.

Akce je určena široké veřejnosti a je rozdělena do dvou bloků (dopoledního a odpoledního), přičemž dopolední blok je tematicky zaměřen na děti a žáky základních a středních škol. V rámci dopolečního bloku bude pro ně i letos  připraven "Pojektový den", v němž budou plnit předem připravené úkoly související se sociální problematikou. V odpoledním bloku mohou návštěvníci shlédnout vystoupení na pódiu, dozvědět se nové informace o sociálních službách nebo i o tom, jak mohou sami pomoci potřebným (např. jak se stát dobrovolníkem).

Návštvěvníci akce se i letos mohou těšit např. na gyroskop ze Světa tehniky, tandemové kolo, malování na obličej nebo Veselou vědu.

Akci finančně podpořil ze svého rozpčtu Moravskoslezský kraj.

Ostrava+MSKLL 2017 - 7LL 2017 - 17Foto 1
LL 2017 - 2LL 2017 - 3LL 2017 - 4LL 2017 - 5
LL 2017 - 6LL 2017 - 8LL 2017 - 9LL 2017-10
LL 2017- 11LL 2017-12LL 2017-13LL 2017-14
LL 2017 - 15LL 2017-16LL 2017-18LL 2017-19
LL 2017 -20LL 2017 - 71LL 2017 - 72LL 2017 - 23
LL 2017 - 24LL 2017 - 25LL 2017 - 26LL 2017 - 27
LL 2017 - 28LL 2017 - 29LL 2017 - 30LL 2017 - 31
LL 2017 - 32LL 2017 - 33LL 2017 - 34LL 2017 -36
LL 2017 - 37LL 2017 - 38LL 2017-39LL 2017-41
LL 2017 -42LL 2017 - 43LL 2017 - 44