Struktura KP v Ostravě > Manažerský tým KP Ostrava > články

Lidé lidem 2017

12.06.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy pořádá dne 22. června 2017 již 10. ročník akce "lidé lidem - přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit". celá akce proběhne již tradičně na Masarykově náměstí v centru města od 9 do 16 hodin. V rámci této akce mají možnost nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti možnost prezentovat své služby a aktivity, které poskytují širokému spektru cílových skupin - např. senioři, osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi aj. Každá cílová skupin zde bude mít svůj stánek, v němž jednotliví zástupci prezentují konkrétní sociální služby a aktivity.

Akce je určena široké veřejnosti a je rozdělena do dvou bloků (dopoledního a odpoledního), přičemž dopolední blok je tematicky zaměřen na děti a žáky základních a středních škol. V rámci dopolečního bloku bude pro ně i letos  připraven "Pojektový den", v němž budou plnit předem připravené úkoly související se sociální problematikou. V odpoledním bloku mohou návštěvníci shlédnout vystoupení na pódiu, dozvědět se nové informace o sociálních službách nebo i o tom, jak mohou sami pomoci potřebným (např. jak se stát dobrovolníkem).

Návštvěvníci akce se i letos mohou těšit např. na gyroskop ze Světa tehniky, tandemové kolo, malování na obličej nebo Veselou vědu.

Akci finančně podpořil ze svého rozpčtu Moravskoslezský kraj.