Kontakty

Kontakty

 

koordinátor KP v Ostravě

Müllerová Jana

 

PS Děti a rodina

manažer pracovní skupiny

Bittner Martin

 

 PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi

 manažerka pracovní skupiny

 Ďásková Petra

 

PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

manažer pracovní skupiny

Panáček Michal

 

PS Občané se sluchovým postižením

manažerka pracovní skupiny

Hašková Aneta

 

PS Občané se zrakovým postižením

manažer pracovní skupiny

Vašutová Kamila

 

PS Občané sociálně vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením

manažer pracovní skupiny

Linart Jiří

 

 PS Prevence kriminality a protidrogová prevence

manažer pracovní skupiny

Chovanec Martin

 

 PS Romské etnikum

manažerka pracovní skupiny

Poláčková Lýdia

 

PS Senioři

manažer pracovní skupiny

Curylo Vojtěch