Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Hrajeme si spolu

Tamtam

19.09.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch TAMTAM, o.p.s.  by Vás rád pozval na další z našich pravidelných pondělních programů. Tentokrát si budeme hrát a povídat všichni společně! Zaměříme se zejména na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností a budeme se učit vzájemnému respektu a spolupráci, jelikož nás odpolednem bude provázet téma Hrajeme si spolu. Jistě má každý z Vás doma spoustu společenských her, proto neváhejte a podělte se s námi o Vaši oblíbenou! Přineste ji v pondělí s sebou a společně si ji zahrajeme. Těšíme se, až si spolu vše vyzkoušíme a možná najdeme nového oblíbence. :)


Den otevřených dveří - Centrum sociálních služeb Poruba

CSS Poruba

18.09.2018 - PS Děti a rodina -> články

Centrum sociálních služeb Poruba, p. o., Vás srdečně zve na Den otevřených dveří  v rámci X. ročníku Týdne sociálních služeb, který se bude konat dne 10. 10. 2018. Je pro Vás připravena prohlídka jednotlivých zařízení, v rámci této akce je možné získat informace o našich sociálních službách.

 

 

 


Den otevřených dveří - Centrum sociálních služeb Poruba, p.o.

CSS Poruba_logo

18.09.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. Vás srdečně zve na Den otevřených dveří  v rámci X. ročníku Týdne sociálních služeb, který se bude konat dne 10. 10. 2018.

Je pro Vás připravena prohlídka jednotlivých zařízení, v rámci této akce je možné získat informace o našich sociálních službách.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

 


Průvodcovství rodin s dětmi s autismem

Mikasa

12.09.2018 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

MIKASA z.s. za podpory Nadačního fondu Avast rozšiřuje nabídku svých služeb o projekt „Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)“. Cílem projektu je reagovat na potřeby rodin s dítětem, které se nachází před sdělením diagnózy autismu nebo již byla diagnóza PAS sdělena a potřebují se zorientovat v nové situaci. Můžeme pomoci rodině porozumět problematice autismu, nasměrovat ji na příslušné odborníky a aktivity. Nabízíme terapeutické provázení a podporu komunikace s dítětem a odborníky, můžeme také pomoci s uvědoměním si specifických potřeb dítěte a možnostech jeho rozvoje.