Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Naučte se vytvářet partnerské vztahy s firmami

Spirála

20.03.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Spirála o.p.s. a Nadační fond RESIDOMO Vás srdečně zvou na workshop "Vytváření partnerství mezi pomáhajícími organizacemi a firmami", který se koná 4. 4. 2019 v DK AKORD v Ostravě - Zábřehu od 8:30 do 19:30 hod. Na workshopu budete mít možnost zkušenosti z obou stran - zástupce firmy Residomo Kateřiny Piechowicz a Evy Krestové z obecně prospěšné společnosti Spirála. Dozvíte se více o tom, jak např. firmy oslovit a jak udržovat vztahy, budete si moci vyzkoušet vytvoření nabídky a rovnou ji i zkusíte nabídnout. V odpolední části si vyslechnete konkrétní příklady dobré praxe spolupráce od zástupců velkých společností kraje.


Výběrové řízení na ředitele Domova Sluníčko

Ostrava

19.03.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitel/ka Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19, 703 00  Ostrava-Vítkovice. Mezi požadavky na uchazeče patří ukončené vysokoškolské vzdělání, min. 3 roky v pozici vedoucího zaměstnance, manažerské  schopnosti a výborné komunikační dovednosti, znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a znalost hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného celku aj.


Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

Ostrava

19.03.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Město Ostrava si společně s dalšími národními a mezinárodními organizacemi připomíná Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků od roku 1983 vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Letos připadá na 19. března 2019. Světový den sociální práce se každý rok zaměřuje na určité téma. „Letos je tématem podpora významu mezilidských vztahů. Ostrava dlouhodobě usiluje o to, aby byla městem, které dokáže svým obyvatelům zajistit důstojný život. Také proto podporuje na svém území činnosti sociální práce a systém sociálních služeb rozvíjí v procesu komunitního plánování,“ připomenul náměstek primátora Zbyněk Pražák.


Národní dny trénování paměti v Ostravě

Mensana logo

11.03.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Centrum trénování paměti v Ostravě, MENS SANA, z.ú., se v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week (probíhá od roku 1996)  zapojuje do  NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Smyslem přednášek, které se letos uskuteční v druhém březnovém týdnu po celé České republice, je informovat a ukázat široké veřejnosti mnemotechniky a další aktivity pro brain-jogging. Pokud Vás tato oblast tato oblast zajímá, rádi Vás přivítáme v

Centru trénování paměti, a to ve dnech 12. a 13. 3. 2019 vždy od 13 do 17 hodin v Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561/7 v  Ostravě-Porubě za
budovou Okresního soudu.

Je možné se objednat telefonicky: 774 452 039. Více informací najdete na webu:  www.menssana.cz/CTP a v přiložené pozvánce.