Úvodní stránka

Lidé lidem 2019

KPO

31.05.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Akce Lidé lidem 2019 se v letošním roce koná ve čtvrtek 20. června 2019 v Komenského sadech (za budovou Nové radnice) v čase 9:00 - 18:00 hod. Můžete se těšit na taneční, hudební či divadelní představení, vyzkoušet si parkour s certifikovanými trenéry, základy youtuberingu, potkat se s klauny nebo si nechat pomalovat obličej. Dopoledne je pro žáky základních škol a studenty středních škol připraven tzv. Projektový den, kdy si budou moci vyzkoušet své znalosti i praktické dovednosti ze sociální oblasti. Městská policie Ostrava bude mít pro vás připraveny ukázky kynologie a hipologie a v 17:00 hodin vystoupí Pokáč. Vstupné je zdarma!


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Čtení ze šuplíku

Menssana_logo

07.06.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

MENS SANA, z.ú. Vás srdečně zve na akci pod názvem Čtení ze šuplíku, která je určena široké veřejnosti a uskuteční se ve čtvrtek 13. června 2019 v době od 16:30 do 17:45. v Knihovně města Ostravy na ulici 28. října (u Sýkorova mostu). Může se aktivně zapojit úplně každý, kdo si píše „do šuplíku“ s jedinou podmínkou: prezentace výhradně autorských textů. Předpokládáme, že vystupující sami vyberou ze své tvorby dílka, které mohou číst na veřejnosti. Čtení ze šuplíku má již 20letou tradici a navazuje na stejnojmenné pořady, které pro veřejnost pořádala divadelní společnost AUREKO v době totalitního režimu.

Čtení ze šuplíku pravidelně navštěvují pisatelé, kteří netají svoji psychiatrickou diagnózu, pořady tak přispívají k destigmatizaci duševního onemocnění v Moravskoslezském kraji.

Součástí těchto pořadů je také hudební vystoupení kapely TŘESK a divadélka NETŘESK pod vedením hudebníka, divadelníka, spisovatele a režiséra Jiřího Neduhy.


Přednáška Bezdrátové technologie a jejich využití

Tamtam_logo

06.06.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pracoviště Ostrava zve na pondělní program, který se uskuteční 10.6.2019.

Pro rodiče je připravena Bezdrátové technologie a jejich využití - Hosté: PhDr. Radka Horáková, PhD.

Děti mají připraven vlastní program na téma Zrcadlo, zrcadlo (emoce)

Přihlašovat se můžete do pátka 7. 6. 2019 do 13:00. - kdo již vyplnil a potvrdil účast v zaslaném dotazníku, není třeba se znova přihlašovat :-)

 

Kdo má zájem o červnové či prázdninové aktivity, a ještě nevyplňoval, prosíme vyplnit přiložené dotazníky. 

Je zde i pozvání na Ostravskou zahradní slavnost (21.6.2019) a další akce. 

Prosíme o vyplnění do 9.6.2019.

Červnové aktivity SAS Ostrava 2019, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Prázdninové aktivity SAS Ostrava, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 

V případě potřeby tlumočení do ČZJ či simultánního přepisu je třeba objednat několik dní předem!


Hledáme terénního sociálního pracovníka

Spolu pro rodinu_logo

03.06.2019 - PS Děti a rodina -> články

Organizace Spolu pro rodinu, z.s. přijme do služby Zdravotně-sociální pomoc novou kolegyni / nového kolegu na pozici terénní sociální pracovník s úvazkem 0,5-0,75 (dle dohody).
Nabízíme práci v registrované sociální službě terénní programy, která pomáhá lidem zajistit zdravotní péči. Budete se podílet na vzniku a formování nové sociální služby, mít možnost organizovat svůj pracovní čas a pracovat z domu, získat kvalitní metodické vedení a supervizi, poznat Ostravu a být součástí moc fajn kolektivu.
Nástup je možný ihned.
Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. Více o službě se dozvíte na našich webových stránkách: https://spoluprorodinu.cz/terenniprogramy-ostrava/
Co je Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava?

28.05.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb (ve městě Ostrava i souvisejících aktivit), jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Je to proces, při němž dochází postupně k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, jejichž potřeby jsou v určitých cyklech pravidelně zjišťovány a vyhodnocovány. Proces plánování je založen na principu partnerství a spolupráce v rámci komunity, která je vymezena politiky, odborníky, uživateli a veřejností.

Video v Českém znakovém jazyce: https://www.youtube.com/watch?v=0kVl0c4QNd0

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Zřizovateli a provozovateli sociálních služeb jsou neziskové organizace. Služby mohou být občanům poskytovány v jejich domácím prostředí, v ambulantní formě nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jejich financování je realizováno z více zdrojů: rozpočtu (města, kraje, státu), úhrad uživatelů, příspěvku na péči, vlastní hospodářské činnosti organizací, pořádaných sbírek, sponzorských darů apod.


Archiv článků

02.07.10 - Je zahájen proces konzultací k návrhu komunitního plánu města Ostravy
01.07.10 - PRAZDROJ LIDEM již podeváté - přihlašujte své projekty!
25.06.10 - Publikace „I MY JSME OBČANÉ! – JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMINIKACI“
23.06.10 - Výzva OP LZZ - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
16.06.10 - Vzájemné soužití hledá terénního pracovníka
14.06.10 - Den otevřených dveří v TyfloCentru
11.06.10 - MPSV vyhlásilo výsledky druhého kola dotačního řízení
10.06.10 - Zahájení konzultačního řízení k návrhu komunitního plánu kraje
07.06.10 - Armáda spásy slaví 20. výročí obnovení činnosti v ČR
04.06.10 - Nadace PRECIOSA vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2010
27.05.10 - Oslava Mezinárodního dne dětí v centru Ostravy - DĚTÍ PLNÁ OSTRAVA 2010
25.05.10 - Termín pro vyplnění statistických údajů se blíží!!!
24.05.10 - MPSV vydalo přiručku POVODNĚ 2010
24.05.10 - Nabídka humanitární pomoci Charity Ostrava
24.05.10 - Pomozte dětem - semínáře pro zájemce o příspěvek
19.05.10 - Diakonie ČCE pomáhá obětem záplav na Moravě.
18.05.10 - Diecézní charita ostravsko - opavská vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní
17.05.10 - MPSV vydalo tiskovou zprávu
10.05.10 - Armáda spásy - Azylový dům pro muže hledá terénního pracovníka
07.04.10 - Aktualizovaný Manuál pro vykazování ukazatelů sociálních služeb a souvisejícíh aktivit

zobrazit celý archiv
<< < ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>