Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Čtení ze šuplíku

Mensana_logo

22.02.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

MENS SANA, z.ú., zve na akci "Čtení ze šuplíku", která se uskuteční ve čtvrtek, 14. března 2019, 16:30 – 17:45 hod.

Místo konání akce: KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, Ulice 28. října
(u Sýkorova mostu)

Čtení ze šuplíku je určeno široké veřejnosti. Může se aktivně zapojit úplně každý kdo si píše „do šuplíku“ s jedinou podmínkou: prezentacevýhradně autorských textů.  Čtení ze šuplíku má již 20letou tradici a navazuje na stejnojmenné pořady, které pro veřejnost pořádala divadelní
společnost AUREKO v době totalitního režimu. Čtení ze šuplíku pravidelně navštěvují pisatelé, kteří netají svoji psychiatrickou
diagnózu, pořady tak přispívají k destigmatizaci duševního onemocnění
v Moravskoslezském kraji. Součástí těchto pořadů je také hudební vystoupení kapely TŘESK a divadélka
NETŘESK pod vedením hudebníka, divadelníka, spisovatele a režiséra Jiřího Neduhy.


Podpůrná rodičovská skupina - Ve zdravém těle zdravý duch

Tamtam

18.02.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. vás zve na Podpůrnou rodičovskou skupinu pod vedením PhDr. Anny Jiříčkové.

Kdy: Pondělí 25. února 2019 v 16:30 – 18:00 hodin

Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, Ostrava 

Pro koho: Rodiny s dětmi od 0 - 18 let věku, se sluchovým postižením

S dětmi se vydáme za dobrodružstvím do světa medicíny. Budeme si povídat o první pomoci a procvičíme tak slovní a znakovou zásobu a všeobecný přehled, vyzkoušíme si práci lékaře a procvičíme motoriku a v neposlední řadě se zaměříme také na smyslové vnímání a pohyb při různých aktivitách s tematikou zdraví těla a duše.


Pracovní příležitost ve Vzájemném soužití o.p.s.

Vzájemné soužití

05.02.2019 - PS Romské etnikum -> články

Vzájemné soužití o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: sociální pracovník v Terénních programech organizační jednotky Helpale. Mezi požadavky patří minimálně ukončené vyšší odborné vzdělání sociálního směru nebo VŠ vzdělání sociálního směru (splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), dobré komunikační schopnosti, předchozí praxe a zkušenost z přímé práce s klenty a čistý třestní rejstřík. Orientační plat v rozmezí 17 500 - 20 000 Kč dle dosaženého vzdělání a délky praxe. Předpokládaný nástup březen - duben 2019. Uzávěrka přihlášek je 21.2.2019.


Podpůrné rodičovské skupiny

Tamtam

24.01.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. vás zve v pondělí 28.1.2019 na pravidelná setkání Podpůrné rodičovské skupiny pod vedením PhDr. Anny Jiříčkové. Co tato setkávání rodičům přináší? 

Podpůrná rodičovská skupina je příležitostí k setkání s dalšími rodiči s obdobnou zkušeností a obdobnými zážitky, obavami či problémy. Získáte nejen zajímavé informace, ale rovněž možnost věnovat se sobě, odpočinout si, zasmát se a vyslechnout si příběhy ostatních rodičů. Pro děti je připraven program na téma: "Hrnečku vař!", který se zaměřuje rozvoj komunikačních dovedností, motoriky, smyslového vnímání či sociálních dovedností. To vše zábavnou a hravou formou, která je dětem blízká! Děti se mohou těšit, že si opravdu uvaří něco dobrého na zub!

Kdy: pondělí 28. ledna 2019 v 16:30 – 18:00 hodin

Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, Ostrava 

Pro koho: Rodiny s dětmi od 0 - 18 let věku, se sluchovým postižením