Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Dětský den pro malé pacienty FNO

Adra

25.05.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava v součinnosti s FNO a organizací Haima Ostrava pořádá dne 30. 5. 2019 od 14:00 hod. pro malé pacienty Dětské kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Dětský den. Malí pacienti se mohou těšit na putování za pokladem spolu s hrami v námořnickém stylu, odměnami, tvořením, občerstvením a doprovodem živé hudby.


Ostravská pobočka HoSt Home-Start ČR hledá sociálního pracovníka/koordinátora dobrovolníků

HoSt

21.05.2019 - PS Děti a rodina -> články

HoSt Home-Start ČR hledá sociálního pracovníka/koordinátora dobrovolníků pro ostravskou pobočku, který bude mít na starost terénní sociální práci v rodinách, koordinaci a metodické vedení dobrovolníků.

Co můžete čekat? :)

  • Záleží nám na klientech.
  • Nabízíme kreativní, zajímavou a odpovědnou práci v příjemné pracovní prostředí a přátelské atmosféře. Jsme početně malý tým působící v pěti různých městech ČR. Pracujeme týmově, s klienty ale pracujeme téměř výhradně v terénu a samostatně. Pracovní dobu umíme nastavit flexibilně.
  • Spolupracujeme - uvnitř organizace, ale i navenek s dalšími organizacemi a institucemi.
  • Naši práci stále rozvíjíme.
  • Bez smíchu by nám to nešlo.

Kurz pro hospicové dobrovolníky

Charita Ostrava

07.05.2019 - PS Senioři -> články

Charita Ostrava - Dobrovolnické hospicové centrum zahajuje od 26. 4. 2019 Kurz pro hospicové dobrovolníky a zveme ty, kteří chtějí pomáhat a darovat čas smysluplně. Realizujeme kvalitní, bezplatný kurz v rozsahu 35 h teorie a praxe, 3 h supervize.
Po skončení kurzu obdrží každý účastník certifikát

Přidejte se k nám, bližší informace včetně kontaktu jsou uvedeny v  letáku.


Archiv článků

31.07.18 - Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů – dětmi
09.07.18 - Připomínkovací řízení k 5. KP
29.06.18 - Slavnostní zahájení projektu Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů.
28.06.18 - Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 - Podpora sociálního podnikání
26.06.18 - Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu
25.06.18 - Průvodce pro rodiny dětí s PAS
25.06.18 - Pracovní příležitost ve Vzájemném soužití o.p.s.
07.06.18 - Podpůrná rodičovská skupina
04.06.18 - Nové pracoviště Spirály o.p.s. - Sociální rehabilitace Na jihu
25.05.18 - Den otevřených dveří - Poradna Cesta těhotenstvím
22.05.18 - Signální pes pro neslyšící
21.05.18 - Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení - pracovník v sociálních službách
21.05.18 - Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení - sociální pracovník v chráněném bydlení
28.04.18 - Integrovaný záchranný systém (IZS) a prevence ohrožení života
20.04.18 - Nové pracoviště Spirály o.p.s. Sociální rehabilitace Na Jihu
19.04.18 - Pozvánka na rekondiční sportovní tábor pro děti a mládež se sluchovým postižením ve věku 7-14 let
19.04.18 - Včasná pomoc dětem - online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti
16.04.18 - Víkendový pobyt pro děti s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem
11.04.18 - Výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
11.04.18 - Sociálně terapeutická skupina pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením 0 - 2 roky - NOVĚ V OSTRAVĚ

zobrazit celý archiv
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > >>