Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Čtení je zábava

19.02.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Tentokrát pro Vás máme připraven společný program pro rodiče a děti ve spolupráci s knihovnou města Ostravy! Budeme si povídat o knížkách, komiksech a o čtení. Zaměříme se na rozvoj čtenářských dovedností, sociálních a komunikačních schopností. Procvičíme a budeme dále rozvíjet slovní a znakovou zásobu a dozvíme se spoustu zajímavých informací o tom, jak může být čtení zábavné.

Kdy: Pondělí 26. února 2018 od 16.30 do 18.00 hodin.

Kde: Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 - pozor, změna místa konání!

Pro koho: Rodiny s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením do 18 let věku​.


Dny otevřených dveří v charitních domech Charity Ostrava

Charita Ostrava

08.02.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Charita Ostrava srdečně zve u příležitosti 27. výročí svého založení na dny otevřených dveří, které proběhnou dne 21. - 22. února 2018 od 9 do 17 hodin.

Akce se koná ve všech charitních domech. Bližší informace naleznete v příloze.


Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 2018

Logo Charita Ostrava

24.01.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Charita Ostrava zve na dny otevřených dveří ve všech sociálních a zdravotních službách poskytovaných Charitou Ostrava, které  se uskuteční ve dnech
21. - 22. 2. 2018
v době 9-17 h.

Místo: Ostrava, Hrabyně, Krnov


Výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ AZYLOVÉHO DOMU

17.01.2018 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

Azylový dům Nová šance, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ AZYLOVÉHO DOMU. Náplní práce bude zajištění vedení a provoz sociální služby a souvisejících aktivit v azylovém domě, podílení se na zvyšování kvality sociální služby, odpovědnost za příslušné agendy a evidenci související s výkonem práce a provozem azylového domu. Jedná se o práci na plný pracovní úvazek, tj. 40hod/týden, nástupní plat 23 000Kč.