Úvodní stránka

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava

08.12.2016 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Dovolte, abychom vás informovali o praktických záležitostech pilotní fáze projektu "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava", který je realizován od října 2016.


Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování, partnerů a hostů

08.12.2016 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Srdečně Vás zveme na Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitího plánování, partnerů a hostů, které se uskuteční dne 13. 12. 2016 od 15:00 do 18:00 hodin v Duhovém domě v Ostravě (Hulvácký kopec).


ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ

28.11.2016 - PS Senioři -> články

Podané ruce Vás zvou na sváteční akci "ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ", který se koná ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 15 hodin oblasti Dolní Vítkovice v multifunkční hale GONG.


VÝSTAVA - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - INDIVIUÁLNÍ KONZULTACE

23.11.2016 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Kontaktní centrum Anabell vás srdečně zve na tematickou výstavu fotografií k poruchám příjmu potravy spojenou s návštěvou Kontaktního centra Anabell Ostrava a s možností individuálních konzultací k danému tématu, která se koná dne 28. 11. 2016 od 9 do 16 hodin.