Úvodní stránka

Roska Ostrava míří na MaRS 2017

Roska

20.02.2017 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Roska Ostrava Vás zve na Cvičební maraton nejen pro lidi s roztroušenou sklerózou /RS/, který se koná dne 3. 3. 2017 od 16,00 do 21,00 hod. v prostorách Fitness Sanatroria Klimkovice. Akce je určena pro pacienty s RS a kamarády, rodinné příslušníky, zdravotníky i odborné lékaře a veřejnost.


Pozastavení příjmů žádostí o sociální bydlení

Logo bydlení SMO

08.02.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

S ohledem na počty přijatých žádostí o sociální byty v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava za osoby s trvalým pobytem na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava, SMO pozastavuje za tyto obvody k 13.02.2017 příjem žádostí o byty.


Přidej se k nám!

06.02.2017 - PS Senioři -> články

Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum nabízí kvalitní kurz kurz pro dobrovolníky, který začíná 17. února 2017 od 16 hodin. K dobrovolnictví se může přihlásit každý, kdo chce být prospěšný druhým lidem.


Výběrové řízení - Pracovník v sociálních službách - Azylové zařízení a Domov pro matky s dětmi

31.01.2017 - PS Občané sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením -> články

Ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Pracovník v sociálních službách - Azylové zařízení  a Pracovník v sociálních službách - Domov pro matky s dětmi. Organizace nabízí práci na hlavní pracovní poměr s nepřetržitým provozem. Místo výkonu práce je Azylové zařízení na ul. Vřesinská 2230/5 v Ostravě - Porubě a Domov pro matky s dětmi na ul. Dělnické 386/30 v Ostravě - Porubě.