Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


POZVÁNKA NA SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 20 LET NOVÉ ŠANCE

Nová šance

10.04.2019 - PS Prevence kriminality -> clanky

Nová šance, z. s. Vás srdečně zve  na setkání u příložitosti 20. výročí vzniku organizace, které bude spojeno se „Dnem otevřených dveří“. Akce se uskuteční dne 16. května 2019 v době od 10 - 14 hod v areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově. Součástí programu bude komentovaná prohlídka  areálu a činností Nové šance včetně prohlídky projektu Kola pro Afriku.


Čtení ze šuplíku

Mens sana

04.04.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

MENS SANA, z.ú. Vás srdečně zve na akci pod názvem Čtení ze šuplíku, která je určena široké veřejnosti a uskuteční se ve čtvrtek 11. dubna 2019 v době od 16:30 do 17:45 hod. v Knihovně města Ostravy na ulici 28. října (u Sýkorova mostu). Může se aktivně zapojit úplně každý, kdo si píše „do šuplíku“ s jedinou podmínkou: prezentace výhradně autorských textů. Předpokládáme, že vystupující sami vyberou ze své tvorby dílka, které mohou číst na veřejnosti. Čtení ze šuplíku má již 20letou tradici a navazuje na stejnojmenné pořady, které pro veřejnost pořádala divadelní společnost AUREKO v době totalitního režimu.

Čtení ze šuplíku pravidelně navštěvují pisatelé, kteří netají svoji psychiatrickou diagnózu, pořady tak přispívají k destigmatizaci duševního onemocnění v Moravskoslezském kraji.

Součástí těchto pořadů je také hudební vystoupení kapely TŘESK a divadélka NETŘESK pod vedením hudebníka, divadelníka, spisovatele a režiséra Jiřího Neduhy.


Turnaj o zlaté gatě

Mens sana

04.04.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

MENS SANA, z.ú. si Vás dovoluje pozvat na akci Turnaj o zlaté gatě, který se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě - Porubě. Tento turnaj má v MENS SANĚ více než 15 letou tradici. Tentokrát turnaj organizují peer konzultanti a zapojit se může kdokoliv z řad veřejnosti s jedinou podmínkou: každý účastník se musí přihlásit  viz. pozvánka. Pro vítěze jsou připraveny sladké ceny.


Hrajeme si spolu

Tamtam

04.04.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam Vás srdečně zve v pondělí 8. dubna 2019 na program společný pro rodiče i děti na téma Hrajeme si spolu

Budeme se učit vzájemné spolupráci a respektu, rozvineme svou slovní i znakovou zásobu a procvičíme naši schopnost improvizovat. Velkou roli bude hrát také naše fantazie a předměty, které najdeme v každé domácnosti. Pokud máte oblíbenou hru či i jinou aktivitu, neváhejte a přineste nám ji ukázat také! Budeme se na Vás a Vaše návrhy moc těšit!

Kdy: Pondělí 8. dubna 2019 v 16:30 – 18:30 hodin                                                                                                                                                                                Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, Ostrava                                                                                                                                             Pro koho: Rodiny s dětmi od 0 - 18 let věku, některý s členů rodiny má sluchové postižení