Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Využití moderních technologií pri rozvoji pojmové zásoby u dětí se sluchovým či kombinovaným postiže

Tamtam

17.10.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Milé rodiny, rádi bychom Vás pozvali na další z našich pravidelných pondělních programů, který se koná v pondělí 22. 10. 2018 v čase 16:30-18:30 hod. Tentokrát si budeme povídat o různých výukových a dalších aplikacích pro iPAdy i tablety s Androidem, které nám mohou pomoci rozvíjet nejen pojmovou zásobu u dětí se sluchovým či kombinovaným postižením! Můžete se seznámit například s aplikací Book Creator a možnostmi využití.

 

 

Pokud sami využíváte některou aplikaci, která se Vám velmi osvědčila, neváhejte a přineste s sebou ukázku i pro ostatní rodiny!


Bílá pastelka 2018

Bílá pastelka

04.10.2018 - PS Občané se zrakovým postižením -> články

S bílou pastelkou, symbolem celonárodní sbírky nevidomých pro nevidomé, se letos setkáváme již po devatenácté. Letos bílými pastelkami zaplavíme česká města i menší obce ve středu 17. října. Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky vyrazí kolem 2 900 dobrovolníků - středoškolských studentů, našich nevidomých členů, příslušníků jejich rodin, přátel a příznivců. Za minimální příspěvek 30,-- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku a záložku ve formě pastelky s kalendářem na rok 2019.


Setkání U Oblouku 2018

Spirála_logo

03.10.2018 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Spirála o.p.s. zve na tradiční Setkání u Oblouku. Akce proběhne 10. 10. 2018 od 16 hodin v Ostravě - Porubě na adrese U Oblouku 501/10.

Pro návštěvníky je připraven zábavný kulturně - společenský program, který zahrnuje tvořivé workshopy, hudební vystoupení ostravské kapely Evamore a vernisáž “Setkání s bolestí duše” od autorů, kteří mají životní zkušenost s duševním onemocněním. Na akci mohou návštěvníci ochutnat výtečné občerstvení připravené zaměstnanci se zdravotním postižením.

Bližší informace naleznete v příloze.


Tichý svět - Den otevřených dveří

Tichý svět

02.10.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Tichý svět, o.p.s. pořádá 9. 10. 2018 od 9 do 17 hodin Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR.

Bližší informace naleznete v pozvánce.