Úvodní stránka

Seminář k problematice GDPR pro poskytovatele sociálních služeb a souvisejících aktivit - NAPLNĚN

KPO

04.04.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostrava, oddělení sociálních služeb, si Vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (angl. General Data Protection Regulation - GDPR), který se koná ve čtvrtek 26. 4. 2018, od 9:00 do 15:30 hod. v sále zastupitelstva č. 306 - Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice, 3. patro).


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Nové pracoviště Spirály o.p.s. Sociální rehabilitace Na Jihu

20.04.2018 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Aktivity Spirály o.p.s. se rozrůstají a s nimi také požadavky na prostor. Nově je proto od dubna poskytována služba sociální rehabilitace na adrese Volgogradská 2424/74, Ostrava - Jih. V této budově také působí naše šicí dílna, pro zaměstnávání OZP. V Zábřehu na nám.SNP nyní najdete jen kanceláře a hlavně přípravnu Nášupu - naše cateringové služby pro veřejnost. Slavnostní otevření prostor chystáme na konec května.

Na novém pracovišti budou uživatelům každý pracovní den k dispozici sociální pracovnice, vedoucí sociálních služeb a pracovní asistentka, která má na starost šicí chráněnou dílnu. Více o změnách a nových příležitostech pro lidi s duševním onemocněním se dozvíte na www.spirala-ops.cz.


Pozvánka na rekondiční sportovní tábor pro děti a mládež se sluchovým postižením ve věku 7-14 let

19.04.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Oblasní unie neslyších Olomouc a Censtrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé pořádá rekondiční sportovní pobyt, který proběhne ve dnech 11. 8. - 18. 8. 2018, letos na novém místě -  v Hraběšicích u Šumperka, konkrétně v chatě U Jelena. Cena pro jedno dítě činí 3 100 Kč. Pro zájemce z Ostravy je poskytnuta sleva ve výši 500 Kč. V ceně je zahrnuta plná strava včetně pitného režimu. Na děti čeká spousta zábavy a nových zážitků. Mohou se těšit na výlety, sportovní hry, turistiku, táboření, základy orientačního běhu, výtvarné činnosti a mnoho dalších aktivit.

Zájemci se mohou přihlásit online https://goo.gl/QcTsQj nejpozději do 3. 7. 2018!

Videopozvánku v ČZJ naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=AD9HSZ66Zlg.


Včasná pomoc dětem - online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti

NROS

19.04.2018 - PS Děti a rodina -> články

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o
podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů - ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště.
 
Naším záměrem je dosáhnout na co největší počet dětí, které mohou tyto služby potřebovat. Proto Vás laskavě prosíme o spolupráci s šířením informací o existenci mapy a sdílení odkazu. Mapa se je dostupná na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/.


Víkendový pobyt pro děti s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem

16.04.2018 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

MIKASA z.s. pořádá ve dnech 15. - 17. 6. 2018 za podpory Nadačního fondu Avast víkendový pobyt rodin s dětmi s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem. Nabízíme jedinečnou možnost strávit víkend v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd přímo pod nejvyšším vrcholem - Lysou horou - v penzionu Sluníčko (http://slunicko-penzion.cz). Během víkendu je možno si odpočinout, relaxovat, získávat nové informace prostřednictvím vzdělávacího programu nebo se účastnit skupinových podpůrných aktivit. S ohledem na pohodu rodičů zajistíme program pro děti v průběhu celého víkendového pobytu dle připraveného harmonogramu. Tento program budou zajišťovat pracovníci organizace MIKASA z.s a spolupracovníci z řad studentů.