Úvodní stránka

IV. ročník akcí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

Logo Mikasa

28.02.2018 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Mikasa, z.s. zve na IV. ročník akcí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu.

Odborné i laické veřejnosti nabízí možnost seznámit se prostřednictvím plánovaných aktivit s problematikou poruchy autistického spektra. Poruchou, která se neustále rozšiřuje a ovlivňuje jak život dítěte, rodiny, tak okolí.

Konference s názvem „Vývoj dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce“ se uskuteční v aule Ostravské univerzity na ul. Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, dne 23. 3. 2018. Přihlášení je možné prostřednictvím QR kódu v letáku nebo zde. Více informací naleznete zde.

Bližší informace naleznete také v příloze.


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Výběrové řízení

CSS Poruba Logo

16.03.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: sociální pracovník.

Lhůta pro podání přihlášky: 4. 4. 2018
Předpokládaný nástup:
1. 5. 2018

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, MBA - kontakt - 739 201 208 e-mail: sarka.benesova@cssporuba.cz

Bližší informace naleznete v příloze.


Noc s Andersenem

16.03.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Vás srdečně zve na celorepublikovou akci Noc s Andersenem. Tentokrát se jí zúčastníme i my v Ostravě! Společně nás čeká noc plná dobrodružství: budeme si povídat (nejen) o knihách, vyprávět příběhy a vyzkoušíme různé hlavolamy a zábavné úkoly. 

Noc s Andersenem je určena dět​em se sluchovým postižením, jejich slyšícím​ sourozenc​ům​ a kamarádům​ od 7 do 15 le.


Podpůrná rodičovská skupina

Tamtam

07.03.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Milé rodiny, rádi bychom Vás pozvali na Podpůrnou rodičovskou skupinu. Ta se bude konat pravidelně: každé druhé pondělí v měsíci od 16:30 do 18:00. Nejbližší setkání proběhne v pondělí 12. 3. 2018, téma programu pro děti je Ovoce a zelenina. Co to Podpůrná rodičovská skupina je? Je to příležitost, kdy se můžete sejít s dalšími rodinami, které sdílejí obdobné strasti a radosti, mají podobné obavy, starosti a otázky, ale možná jiné zkušenosti než vy. Je to čas, který můžete věnovat sobě, odpočinout si, zasmát se, vyslechnout příběhy jiných rodin a zároveň se podělit o ten svůj. Získáte zajímavé informace, zatímco Vaše děti budou mít zajištěny vlastní tematický program.


Burza práce 2018

27.02.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Krajská pobočka Úřadu práce ČR vás zva na BURZU PRÁCE 2018, která se koná ve středu 25.4.2018 od 9:00 do 16:00 hod.v multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic, Ruská 2993, Ostrava - Vítkovice. Jejím cílem je zvýšení efektivnosti trhu práce, najít pracovní uplatnění či nového zaměstnance.