Úvodní stránka

IV. ročník akcí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

Logo Mikasa

28.02.2018 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Mikasa, z.s. zve na IV. ročník akcí k Mezinárodnímu dni porozumění autismu.

Odborné i laické veřejnosti nabízí možnost seznámit se prostřednictvím plánovaných aktivit s problematikou poruchy autistického spektra. Poruchou, která se neustále rozšiřuje a ovlivňuje jak život dítěte, rodiny, tak okolí.

Konference s názvem „Vývoj dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce“ se uskuteční v aule Ostravské univerzity na ul. Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, dne 23. 3. 2018. Přihlášení je možné prostřednictvím QR kódu v letáku nebo zde. Více informací naleznete zde.

Bližší informace naleznete také v příloze.


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Klub Čaj o páté

CZP MS Kraje

16.03.2018 - PS Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením -> články

Přijměte prosím srdečné pozvání na březnové setkání klubu "Čaj o páté" ve středu 21. 03. 2018 od 14. hodiny na ul. Bieblova 3, Ostrava. V tomto velikonočním čase si zpříjemníme společně strávený čas výrobou slepičky s vajíčkem. Pomůcky k výrobě budou pro vás přichystány. Těšíme se na Vaši návštěvu a shledání!

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.


Výběrové řízení - Charita Ostrava

Charita Ostrava

16.03.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní hospicovou poradnu na pozici sociální pracovník/ce.

Bližší informace naleznete v příloze. 

Zájemci o uvedenou pracovní pozici, splňující požadovaná kriteria, mohou zaslat v termínu do 23. 3. 2018 přihlášku do výběrového řízení spolu se svým životopisem a motivačním dopisem (max.1/2 A4) na e-mailovou adresu: cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří postoupí do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční 27. 3. 2018.

 Bližší informace: Bc. Anna Štefková, vedoucí Charitní hospicové poradny, tel.: 731 534 002,
e-mail: cho.hospicova.poradna@charita.cz, www.ostrava.charita.cz


Výběrové řízení

CSS Poruba Logo

16.03.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: sociální pracovník.

Lhůta pro podání přihlášky: 4. 4. 2018
Předpokládaný nástup:
1. 5. 2018

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Benešová, MBA - kontakt - 739 201 208 e-mail: sarka.benesova@cssporuba.cz

Bližší informace naleznete v příloze.


Noc s Andersenem

16.03.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Vás srdečně zve na celorepublikovou akci Noc s Andersenem. Tentokrát se jí zúčastníme i my v Ostravě! Společně nás čeká noc plná dobrodružství: budeme si povídat (nejen) o knihách, vyprávět příběhy a vyzkoušíme různé hlavolamy a zábavné úkoly. 

Noc s Andersenem je určena dět​em se sluchovým postižením, jejich slyšícím​ sourozenc​ům​ a kamarádům​ od 7 do 15 le.