Úvodní stránka

Sociálně terapeutická skupina pro rodiče s dětmi se sluchovým postižením 0 - 2 roky - NOVĚ V OSTRAVĚ

11.04.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Aktivity pro skupinu 0–2 jsou zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, na rozvoj a posílení sociálních dovedností, velký důraz je zejména na rozvoj komunikačních dovedností mezi rodičema dítětem a na rozšiřování slovní a znakové zásoby. Cílem je i kontakt s jinými rodiči a dětmi.Skupina je určena rodičům, kteří mají dítě se sluchovým či s kombinovaným postižením ve věkuod 0 do 2 let, případně rodičům se sluchovým postižením s dítětem ve věku od 0 do 2 let . Každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci od 10.00 do 11.30 hodin. Nejbližší termíny: 13. 4., 27. 4., 11. 5. a 25. 5. 2018.


Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Signální pes pro neslyšící

Tamtam

22.05.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. zve na kci, kde si můžete poslechnout zajímavé zkušenosti z výcviku signálního psa pro neslyšící a osobně se seznámit a popovídat s neslyšící maminkou a psycholožkou Mgr. Kristinou Pánkovou - Kratochvílovou a jejím psem Fidem. Přednášející je také jednou ze spoluautorek knížky "Být neslyšící nemusí být problém".

Její pes Fido je vycvičen jako signální pes pro neslyšící i jako canisterapeutický pes, takže nebude chybět ani hodinka skupinové canisterapie pro děti.

Kdy: Pondělí 28. května 2018 od 16.30 do 18.30 hodin                                                                                                                                                                            Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, 702 00 Ostrava                                                                                                                                 Pro koho: Rodiny s dětmi do 18 let věku


Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení - pracovník v sociálních službách

Trigon

21.05.2018 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v chráněném bydlení. Organizace nabízí práci na plný úvazek v chráněném bydlení pro uživatele s duševním onemocněním. Náplní práce bude podpa uživateů v místě ubytování, např. pomoc s chodem domácnosti, úklidem, se zajišťováním stravy, osoobní hygienou, finančním hospodařením, doprovázením aj. Obecné předpoklady uchazečů o nabízenou pracovní pozici - samostatnost a spolehlivost při plnění zadaných pkolů, komunikační dovednosti, aktivní spolupráce, vstřícnost, uživatelská znalost MS Office, internet aj. Předpokládaný nástup červenec - srpen 2018.


Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení - sociální pracovník v chráněném bydlení

Trigon

21.05.2018 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Asociace TRIGON o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka do chráněného bydlení pro uživatele s duševním onemocněním. Náplní práce bude sociální šetření, poradenství, zpracování osobního profilu, motivační pohovory s uživateli aj. Mezi předpoklady uchazečů o tuto pracovní pozici patří samostatnost a spolehlivost při plnění zadaných úkolů, komunikační dovednosti, aktivní spolupráce, uživatelská znalost MS Office, internet aj. 


Integrovaný záchranný systém (IZS) a prevence ohrožení života

28.04.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Tichý svět, o.p.s. vás zve dne 15.5.2018 v době od 16 do 18 hodin na velmi zajímavou přednášku např. o tom, jak se chovat v případě nehody nebo doma při požáru a jak tomu předejít. Přednášku s ukázkami fotografií bude moderovat neslyšící odborník Bc. Martin Látal.