Úvodní stránka

RENARKON slaví 20 let od svého vzniku

Renarkon, o.p.s.

20.04.2017 - PS Protidrogová prevence a prevence kriminality -> články

Jen málokterá společnost zabývající se léčbou drogových závislostí v České republice se může pochlubit tak dlouhou historií jako ostravský RENARKON, který právě letos oslaví již 20 let svého působení v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2017 proto čeká pracovníky i klenty Renarkonu v rámci oslav spojených s tímto jubileem řada akcí, které představí Renarkon a jeho služby nejen odborné veřejnosti, ale také všem občanům celého Moravskoslezského regionu.

Oslavy 20. výročí existence Renarkonu odstartují 22. dubna 2017 florbalovým turnajem v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě. Další akcí, která připomene Renarkon, tentokrát výrazně i široké veřejnosti, bude koncert pro Renarkon, který je naplánován na 12. května 2017 od 18 hodin v prostorách Renarkonu na Cihelní ulici, kde na počátku 90. let několik let sídlil rockový klub Cihelna.


Výběrové řízení - ředitel Domova Korýtko, p.o.

Logo SMO

13.04.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70631867.

Bližší informace naleznete v příloze.

Přihlášku je nutno zaslat nebo osobně doručit do 31.5.2017 (rozhoduje datum podacího razítka) na adresu:

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Na obálce uveďte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ“


Burza práce 2017

ÚP logo

12.04.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Několik desítek vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a široká nabídka volných pracovních míst v jedinečné atmosféře Multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích v Ostravě! Akci s názvem "Burza práce 2017" pořádá Krajská pobočka úřadu práce ČR v Ostravě. Tato akce má již dlouholetou tradici. Krajská prezentace pracovních příležitostí se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 od 9,00 do 17,00 hodin.


Pozvánka do Ostravy v sobotu 22. dubna 2017

11.04.2017 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. zve rodiny s dětmi přeškolního věku a 1. stupně základní školy v sobotu 22. 4. 2017 od 9,00 do 12,30 nebo od 13,30 do 17,00 hodin na dva kurzy s tématikou Možnosti využití aplikací pro rozvoj dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Dopolední kurz bude zaměřen na aplikace pro rozvoj sluchového vnímání a komunikace, pro řečový rozvoj apod. (vhodný pro rodiče dětí se sluchovým postižením). Odpolední kurz se bude věnovat aplikacím pro děti s mentálním postižením, s PAS, se zrakovým postižením, pro alternativní komunikaci apod. (vhodný pro rodiče dětí s kombinovaným postižením).