Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

Ostrava

19.03.2019 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Město Ostrava si společně s dalšími národními a mezinárodními organizacemi připomíná Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků od roku 1983 vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Letos připadá na 19. března 2019. Světový den sociální práce se každý rok zaměřuje na určité téma. „Letos je tématem podpora významu mezilidských vztahů. Ostrava dlouhodobě usiluje o to, aby byla městem, které dokáže svým obyvatelům zajistit důstojný život. Také proto podporuje na svém území činnosti sociální práce a systém sociálních služeb rozvíjí v procesu komunitního plánování,“ připomenul náměstek primátora Zbyněk Pražák.


Národní dny trénování paměti v Ostravě

Mensana logo

11.03.2019 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Centrum trénování paměti v Ostravě, MENS SANA, z.ú., se v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week (probíhá od roku 1996)  zapojuje do  NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Smyslem přednášek, které se letos uskuteční v druhém březnovém týdnu po celé České republice, je informovat a ukázat široké veřejnosti mnemotechniky a další aktivity pro brain-jogging. Pokud Vás tato oblast tato oblast zajímá, rádi Vás přivítáme v

Centru trénování paměti, a to ve dnech 12. a 13. 3. 2019 vždy od 13 do 17 hodin v Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561/7 v  Ostravě-Porubě za
budovou Okresního soudu.

Je možné se objednat telefonicky: 774 452 039. Více informací najdete na webu:  www.menssana.cz/CTP a v přiložené pozvánce.


Beseda na téma Zážitky z dětství

Tamtam

07.03.2019 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Interaktivní beseda "Zážitky z dětství". Pozvání na besedu přijaly Kamila Pavelková a Martina Zemanová.

Setkali jste se již s pojmem CODA? Jedná se o slyšící děti neslyšících rodičů. Jaké bylo jejich dětství? Svoje zážitky vám přijde povyprávět Kamila Pavelková. A naopak. Jak na své dětství vzpomíná neslyšící dcera slyšících rodičů a zároveň neslyšící maminka slyšících dětí? O své zkušenosti se s vámi podělí i Martina Zemanová. Obě pracují jako konzultantky v ostravské pobočce Tichého světa, seznámí vás tedy i se zkušenostmi se zaměstnáváním neslyšících či Tichou linkou (online tlumočení a přepis)

 Kdy: Pondělí 11. března 2019 v 16:30 – 18:30 hodin

Kde: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Repinova 19, Ostrava 

Pro koho: Rodiny s dětmi od 0 - 18 let věku, některý s členů rodiny má sluchové postižení


Výstava Rezonance světla a tmy

Kafira

07.03.2019 - PS Občané se zrakovým postižením -> články

KAFIRA o.p.s. a pracovní skupina Občané se zrakovým postižením Vás velmi srdečně  zvou na neobyčejnou výstavu REZONANCE SVĚTLA A TMY, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o životě lidí se zrakovým hendikepem a snížit předsudky. Výstavu můžete zhlédnout v prostorách Ostravského muzea (Masarykovo nám. 1, Ostrava), a to od 21. března do 31. května 2019. 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 20. března v 17 hodin, výstavu doprovodí i několik workshopů a komentovaných prohlídek – jejich zaměření a termíny naleznete zde: http://www.ostrmuz.cz/website/imagemenu/exhibitions/ Informace o otevírací době a vstupném jsou k dispozici taktéž na webových stránkách Ostravského muzea zde: http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/kontakt/otevirackaen/