Úvodní stránka

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz

Logo EU

01.11.2017 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Společné plánování služeb s podporou evropských peněz.

 

Od 1.11.2017 byla zahájena realizace projektu „Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“ registrovaného pro číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590, pro který byla schválena dotace ve výši 3 466 003,75 Kč z prostředků Evropského sociálního fondu (prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu). Projekt je zacílený na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území statutárního města Ostravy na léta 2019 – 2022 a na následný proces naplňování jeho cílů a opatření s ohledem na aktuální potřeby cílové skupiny a s využitím nových prvků směrem ke zkvalitnění, zjednodušení a zprůhlednění celého procesu plánování. Součástí je také komunikace procesu plánování ve smyslu jeho přiblížení a zatraktivnění veřejnosti a partnerům. Aktivity projektu poběží do 31.10.2019.


Den otevřených dveří v Kafárně

Spirála

03.12.2018 - PS Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi -> články

Kafárna a Spirála o.p.s. Vás zvou na Den otevřených dveří do Kafárny v Porubě u Oblouku ve čtvrtek 13.12. 2018. Přijďte se podívat na nově upravené prostory, poslechnout si o provozu sociálně terapeutické dílny pro duševně nemocné a nasát předvánoční atmosféru. Zveme vás také na dobroty z našeho cateringu, tvoření adventních věnců a další prezentaci výrobku kampaně #SplnitSiSvujSen. Kafárna bude pro Vás i s Vašimi uživateli připravena od 9,00 do 18,00 ti hodin.


Minorita? Majorita? Komunita! Bedřiška!

Plato

23.11.2018 - PS Romské etnikum -> články

Srdečně Vás zveme do galerie PLATO Ostrava v sobotu 24.11. od 10 do 17 hodin na celodenní akci Minorita? Majorita? Komunita! Bedřiška! a v úterý 27.11. v 17 hodin na zahájení výstavy Paměť Romů očima dětí.

Minorita? Majorita? Komunita! Bedřiška!

Komunitní den s obyvateli osady Bedřiška a iniciativami, kterým se společně podařila velká věc. Co se stalo a co s osadou bude? K tomu workshop pro rodiny s dětmi, vaření, oběd, povídání, hudba a tanec, projekce, prezentace, diskuze...

Paměť Romů očima dětí
Tvůrčí výstupy ze stejnojmenného projektu o.p.s. Vzájemné soužití, zaměřeného na poznání tragického osudu romských komunit v období holokaustu.


Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování, partnerů a hostů 2018

KPO

22.11.2018 - Manažerský tým KP Ostrava -> články

Manažerský tým Komunitního plánování Ostrava Vás všechny srdečně zve na Vánoční setkání členů pracovních skupin komunitního plánování, partnerů a hostů, které se uskuteční dne 4. prosince v Klubu Parník na Sokolské třídě v Ostravě. Začátek akce je v 15:00 hodin.


Beseda s psycholožkou a poradkyní rané péče - příklady z praxe

Tamtam

22.11.2018 - PS Občané se sluchovým postižením -> články

Zajímají Vás různé situace, se kterými se mohou potkat rodiny s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením? Přijďte si v pondělí 26.11.2018 od 16:30 do 18:30 hod. poslechnout různé příběhy z dlouholeté praxe PhDr. Ivy Jungwirthové, psycholožky a poradkyně rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Beseda se uskuteční  na Repinově ul. 19 v Ostravě a je určena pro rodiny s dětmi do 18 let věku. Pro děti je připraven program bohatý na pohyb. Vydáme se na velký průzkum do neprostupné Džungle! Povíme si, jak se džungle liší od našeho lesa, jaká zvířátka tam žijí a jaké rostliny tam můžeme najít. Naučíme se nová slova a znaky, pořádně se protáhneme, procvičíme logické myšlení i jemnou motoriku a grafomotoriku a nakonec projdeme nebezpečným Krokodýlím údolím, abychom se dostali z džungle ven zpátky k našim rodičům.